Podmínky použití

Děkujeme, že používáte webovou stránku pelicancasino.cz. Před zahájením používání této stránky si prosím přečtěte a porozumějte následujícím podmínkám použití. Použitím této stránky potvrzujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

Ochrana vašich osobních údajů

Při používání naší webové stránky můžeme získat vaše osobní údaje. S vašimi údaji nakládáme v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Vaše údaje budou použity pouze k účelům, pro které byly poskytnuty.

  • Vaše osobní údaje nebudou prodány ani sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů stanovených zákonem.
  • Máte právo kdykoli požádat o přístup k vašim osobním údajům, opravit je nebo je vymazat.
  • Používáme různé bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo zneužitím.

Omezení odpovědnosti

Veškerý obsah na naší webové stránce je poskytován pouze pro informační účely. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo aktuálnost těchto informací. Veškeré opatření, které učiníte na základě těchto informací, je pouze na vaše vlastní riziko.

  • Nejsme odpovědni za žádné škody, které vám mohou vzniknout v důsledku používání naší webové stránky.
  • Neneseme odpovědnost za obsah třetích stran, na které odkazujeme z naší stránky.
  • Vyjadřujeme se pouze našimi vlastními názory a stanovisky. Třetí strany uváděné na naší stránce mohou mít odlišné názory.

Intelektuální vlastnictví

Všechny autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví veškerého obsahu na této webové stránce patří nám nebo jsme oprávněni je používat. Vyzbrojení těchto podmínek nám neuděluje žádná práva k vašim duševním vlastnictvím obsaženým na naší stránce.

  • Nemáte oprávnění kopírovat, distribuovat nebo jakkoliv používat materiál z naší stránky bez našeho předchozího písemného souhlasu.
  • Jestliže zjistíte, že naše webová stránka porušuje vaše autorská práva, obraťte se na nás a my takový obsah odstraníme nebo upravíme.